2ª Jornada Pirates – EQUO

2ª jornada Pirates + Equo: Cap a un Sistema Econòmic compatible amb els Drets Humans i la Democràcia.

Pirates de Catalunya i Equo Catalunya hem començat a col·laborar junts per avançar en l’acostament dels nostres posicionaments comuns. En conjunt, estem desenvolupant un conjunt d’activitats de debat per a l’elaboració de posicions comunes al voltant de temes clau. En concret, portem prop de tres mesos tractant els aspectes econòmics que a Pirates els agradaria afegir del seu ideari. Tot i que a Equo i en els moviments ecologistes espanyols i europeus l’economia ecològica és una disciplina molt assentada, encara que poc coneguda, per als moviments sorgits entorn de Pirates, el programa econòmic era un pas important a donar per poder oferir a la societat una visió de conjunt. Junts hem preparat un document que serà presentat i comentat en la propera Jornada Pirata-Equo.

El document pretén identificar els principis, valors i característiques generals que hauria de tenir un sistema econòmic respectuós i coherent amb els drets humans (DDHH) i amb els principis democràtics i l’ideari polític que defensem Pirates de Catalunya i Equo-Catalunya. Aquest document hauria de ser la referència per desenvolupar els aspectes econòmics dels futurs programes electorals de Pirates de Catalunya i les accions polítiques del partit en aquest àmbit, adaptant-los als problemes, condicions específiques i prioritats de cada situació i moment concrets.

La disciplina de l’economia ecològica, també anomenada economia verda, alimenta l’ideari econòmic de l’ecologia política. El principi bàsic de l’economia verda és que vivim en un planeta finit amb uns recursos finits, i per tant els sistemes de producció i la prosperitat s’han de basar en els principis de sostenibilitat i responsabilitat intergeneracional

L’organització de l’economia que Pirates defensa ha de ser respectuosa, d’una banda, amb els drets humans, com a referència última del seu ideari i conducta com a partit. Però les proposicions que conté la declaració dels drets humans, text en què ens hem basat per a redactar el text base, són molt àmplies per caracteritzar una ideologia concreta. Cap partit de l’espectre ideològic existent s’oposa, almenys obertament, a la declaració universal de drets humans.

L’ideari actual de Pirates de Catalunya no fa moltes referències a temes econòmics. En aquest tema, l’ideari es limita a unes poques propostes sobre els drets d’autor i les patents. No obstant això, el Programa de Pirates de Catalunya a les Eleccions Catalanes 25N 2012 , a més de desenvolupar i concretar aquests punts, va incloure un conjunt més ampli de propostes de mesures per afrontar la crisi econòmica, els desnonaments, la lluita contra el frau i els paradisos fiscals, la revisió de les retallades de serveis socials introduïts en els últims anys, etc. Mesures totes d’acord amb el programa electoral d’Equo en el seu vessant econòmic.

Sense ànim d’exhaustivitat, algunes de les preguntes que els dos moviments polítics ens fem són:

És sostenible el sistema econòmic actual pel que fa als límits mediambientals? Té en compte els efectes per generacions futures?

Quin tipus de sistema de propietat i de sistema econòmic propugnem? Quin paper ha de jugar la iniciativa privada i el sector públic en l’activitat econòmica?

Quins nivells de desigualtat són compatibles amb la democràcia que defensem i acceptables per als nostres principis humanitaris i de cohesió social ? Quins són els serveis mínims que l’Estat ha de garantir ? i com i a qui els ha de garantir ?

Acceptant que els impossibilitats per l’infortuni tindran la seva vida coberta , què fem amb els que no desitgen aportar res a la societat ? I amb qui no arriba a la preparació mínima necessària ? Fins a quin punt ha l’ Estat de garantir un treball o uns ingressos a tots els ciutadans ?

Pirates hauria de tenir almenys una posició inicial sobre aquest tipus de qüestions , susceptible sens dubte de qüestionament i revisió en qualsevol moment . La llista de preguntes rellevants – i les corresponents respostes – està oberta i per això col · laborem amb ells en la recerca de respostes i en l’ampliació dels conceptes , per poder concretar-les en un ideari consistent , viable i comprensible , i plasmar-les posteriorment en programes electorals que ens permetin unir voluntats i avançar cap a una societat més justa i democràtica

Us esperem a la propera Jornada Pirata + Equo i en els debats conjunts per escoltar i considerar les vostres crítiques i suggeriments.

Comments are closed.