Solidaridat amb els defensors dels drets dels animals

El partit EQUO està totalment en contra de la utilització d’animals en espectacles. Pensem que cal respectar els seus drets i en cap cas fer del seu maltractament un acte de diversió. És per això que allà on tenim representació institucional hem impulsat mocions al respecte. Així mateix estem totalment en contra de la violència entre les persones i els pobles. Per tant, no podem fer altra cosa que condemnar les recents actituds violentes dirigides contra activistes de diverses plataformes animalistes que pacíficament fan acte de presència allà on es continuen celebrant espectacles amb animals.

Davant dels fets succeïts transmetem la nostra solidaritat a les companyes Aïda Gascón i Yasmina Moreno membres de l’organització animalista Animanaturalis. El passat 29 d’abril van patir a la localitat de Mas de Barberans una greu agressió quan documentaven gràficament un correbou. Considerem que les greus imputacions per coaccions, danys i lesions amb l’agreujant de discriminació per qüestió de gènere realitzades contra els detinguts en relació als fets succeïts demanen una condemna exemplar.

Demanem per això a la resta de forces polítiques que condemnin aquests fets i que definitivament treballin i recolzin les mocions i propostes legislatives que ens permetin viure en un estat en el qual es respecti els drets dels animals.

L’actual marc legal ve definit pel DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Tot i que en aquest text es prohibeix la utilització dels animals en determinades activitats si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, deixa fora d’aquesta prohibició les festes amb toros o bous sense mort de l’animal (correbous) en les dates i localitats on tradicionalment se celebren prohibint expressament en aquests espectacles inferir danys als animals. Cal posar sobre la taula que la perspectiva de la llei no contempla l’animal com a subjecte titular de drets i que mostra poca concreció a l’hora de definir que entén per dany infringit a l’animal.

Cap agressió animal més!

Comments are closed.