Organització

Equo és un partit federal amb implantació a gairebé tot el territori espanyol.

A cada Comunitat Autónoma hi ha una organització Territorial composada per una Assemblea i una Mesa de Coordinació. També, en funció del nombre de militants i simpatitzants hi pot haver assemblees provincials i locals.

2 representants de cada Mesa de Coordinació Territorial són presents a la Mesa Federal, que és l’órgan de coordinació i representació dels territoris entre Assemblees Federals.

A nivell federal el màxim órgan és l’Assemblea Federal, que es reuneix al menys un cop cada dos anys.

L’órgan de coordinació política és la Comissió Executiva Federal, que és escollida per tots els afiliats mitjançan sufragi universal, directe i secret, mitjançan vot únic transferible.

En el següent diagrama es pot veure gràficament l’estructura organitzativa d’Equo

 

Deixa un comentari