Per un govern ecologista i d’esquerres a Catalunya

Davant del panorama generat després de les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 14 de febrer, des d’Equo Catalunya reivindiquem un canvi real pel que fa a les polítiques relatives a la transició ecològica i justa i la lluita contra el canvi climàtic. Entenem que els resultats electorals, amb una majoria de forces progressistes, és una situació òptima per abordar els reptes que l’emergència climàtica ens obliga a no postergar.

En aquest sentit reivindiquem:

-Un Pacte Verd que faci entrar l’ecologisme polític a les institucions de Catalunya amb mesures concretes, com la gestió de residus sostenible, complint els objectius establerts per la Directiva 2008/98/CE, la viabilitat ambiental de les infraestructures portuàries i aeroportuàries del territori o la conservació del nostre ecosistema on la situació s’ha tornat especialment preocupant a espais com el Delta de l’Ebre o les zones humides de casa nostra, entre moltes altres.

-L’articulació d’una transició ecològica de referència que permeti assolir objectius a curt, mitjà i llarg termini en la lluita contra el canvi climàtic de manera transversal amb la implicació de la totalitat de conselleries que depenen del Govern de la Generalitat per fer front a l’emergència climàtica, sanitària, econòmica i social en la que ens trobem.

Aquesta necessitat es fa encara més imperiosa amb els Fons Europeus de recuperació que posen la transició ecològica com a fonament de la transformació econòmica dels anys vinents. Atenent la urgència i les fites a les quals ens enfrontem, des d’Equo Catalunya reivindiquem un govern constituït per les forces progressistes d’esquerra i ecologistes de l’arc parlamentari amb un pla d’acció real en clau verda.